Problemhund?

Att försöka sätta ord på vad som är en problemhund är egentligen inte särskilt enkelt. Att en hund börjar utveckla beteenden som styr din vardag, på ett negativt sätt, är kanske det som förklarar det hela bäst. Oftast är det dock en brist i kommunikationen mellan hund och förare som skapat "problemhunden".

Om du och din hund har problem som du känner att du inte kan reda ut kan ni kontakta mig för en konsultation.

Typiska problemhundsbeteenden kan vara:

- hund som drar i kopplet

- hund som gör utfall vid promenader

- hund som försvarar föremål

- hund som är rädd i olika sammanhang

- hund som "jagar" cyklister eller bilar


​Vad händer vid utredningen/konsultationen?

Att hjälpa en hund och förare med problembeteenden är ofta något som tar tid, därför är första tillfället fristående för att du ska känna att mina tips och råd är något du tror på och vill testa.

 
Beroende på vad du berättar när du kontaktar mig börjar jag med att skicka ut några frågor till dig att besvara (via mejl lämpligtvis) innan jag träffar er som ekipage. Eventuellt träffar jag er i ert hem för att få mig en uppfattning om vad du och din hund (även familj) har för relation.


Under tiden som jag är och hälsar på alternativt om ni är här hos mig pratar vi vidare om hur er vardag ser ut och redan samma dag ger jag er några tips och råd att använda. Därefter åker jag hem och gör en analys på din hund och ni får tid att bestämma er för om ni vill gå vidare med utredningen med mig som coach eller om ni väljer att stanna där.


Om ni väljer att fortsätta utredningen kommer vi att lägga upp en tids- och träningsplan där vi sedan träffas cirka en gång i veckan under en period.